پذیرایی مراسم نهار و شام در سالن عقد نشان

سالن عقد با شام و ناهار

food 5 - سالن عقد همراه ناهار و شام

  منوی ۱  

 • کباب لقمه با برنج ۵۰ در صد
 • جوجه کباب با برنج ۵۰ در صد
 •  ته چین
 •  سالاد
 •  نوشابه قوطی
 • هر میز ۸ نفر (۴ سیخ جوجه +۴ سیخ لقمه +۲ دیس برنج هر دیش ۴ نفره)

مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان

food 2 - سالن عقد همراه ناهار و شام

  منوی ۲  

 • زرشک پلو با مرغ ۵۰%
 • جوجه کباب با برنج ۲۵%
 • لقمه با برنج۲۵%
 • ته چین
 • سالاد
 • نوشابه قوطی
 • هر میز ۸ نفره ( یک دیس ۴ نفره زرشک پلو با مرغ + سیخ جوجه + ۲ سیخ لقمه + یک دیس ۴ نفره برنج)

مبلغ: ۷۹,۰۰۰ تومان

food 8 - سالن عقد همراه ناهار و شام

  منوی ۳  

 • با قلی پلو با گوشت بره ۵۰%
 • جوجه کباب با برنج ۲۵ %
 • کباب لقمه با برنج ۲۵%
 • ته چین
 • سالاد
 • نوشابه
 • هر میز ۸ نفره ( یک دیس ۴ نفره باقالی پلو با گوشت + ۲ سیخ جوجه + ۲ سیخ لقمه + یک دیس ۴ نفره برنج سفید)

مبلغ: ۹۹,۰۰۰ تومان

برای اطلاع بیشتر لطفا تماس بگیرید

پیش غذا : سوپ جو
دسر : ژله + کرم کارامل هر میز ۸ نفره

 ۵۰۰۰۰ تومان

قیمت های فوق شامل ۹% ارزش افزوده می شود

توجه ⬇️⬇️⬇️
(برنج صددرصد ایرانی و جوجه کباب ۳۲۰گرم لقمه ۲۲۰ گرم )