مجموعه تالاری های عقد و ازدواج نشان در حال حاضر شامل دو تالار بررگ و مجلل و یک روف گاردن شیک و مجهز می باشد.

سالن طبقه اول VIPنشان و سالن طبقه دوم گلد نشان و در طبقه سوم روف گاردن واقع شده است. تالارهای نشان هر کدام دارای چیدمان و دکوراسیون خاص و منحصربه فرد هستند تا بتوانند آنچه شما می خواهید را در اختیار شما قرار دهند.

پکیج های روف گاردن نشان

پکیج نقره ای

برگذاری مراسم در یک ساعت
 • ثبت عقد و صدور قباله
 • مدیر سالن
 • مهماندار جهت پذیرایی
 • سرو کیک
 • گل جهت ورود عروس و داماد
 • شمع آرایی نفیس
 • موزیک
 • دف
 • سنتور

پکیج طلایی

برگذاری مراسم در یک ساعت
 • ثبت عقد و صدور قباله
 • مدیر سالن
 • مهماندار جهت پذیرایی
 • سرو کیک
 • گل جهت ورود عروس و داماد
 • شمع آرایی نفیس
 • موزیک
 • دف
 • سنتور

پکیج VIP

برگذاری مراسم در دو ساعت
 • ثبت عقد و صدور قباله
 • مدیر سالن
 • مهماندار جهت پذیرایی
 • سرو کیک
 • گل جهت ورود عروس و داماد
 • شمع آرایی نفیس
 • موزیک
 • دف
 • سنتور
محبوب

پکیج های تالار عقد و ازدواج نشان ( نشانVIP )

پکیج نقره ای

برگذاری مراسم در یک ساعت
 • ثبت عقد و صدور قباله
 • مدیر سالن
 • مهماندار جهت پذیرایی
 • سرو کیک
 • گل جهت ورود عروس و داماد
 • شمع آرایی نفیس
 • موزیک
 • دف
 • سنتور

پکیج طلایی

برگذاری مراسم در یک ساعت
 • ثبت عقد و صدور قباله
 • مدیر سالن
 • مهماندار جهت پذیرایی
 • سرو کیک
 • گل جهت ورود عروس و داماد
 • شمع آرایی نفیس
 • موزیک
 • دف
 • سنتور

پکیج VIP

برگذاری مراسم در دو ساعت
 • ثبت عقد و صدور قباله
 • مدیر سالن
 • مهماندار جهت پذیرایی
 • سرو کیک
 • گل جهت ورود عروس و داماد
 • شمع آرایی نفیس
 • موزیک
 • دف
 • سنتور
محبوب

پکیج های تالار عقد و ازدواج نشان ( گلد نشان )

پکیج نقره ای

برگذاری مراسم در یک ساعت
 • ثبت عقد و صدور قباله
 • مدیر سالن
 • مهماندار جهت پذیرایی
 • سرو کیک
 • گل جهت ورود عروس و داماد
 • شمع آرایی نفیس
 • موزیک
 • دف
 • سنتور

پکیج طلایی

برگذاری مراسم در یک ساعت
 • ثبت عقد و صدور قباله
 • مدیر سالن
 • مهماندار جهت پذیرایی
 • سرو کیک
 • گل جهت ورود عروس و داماد
 • شمع آرایی نفیس
 • موزیک
 • دف
 • سنتور

پکیج VIP

برگذاری مراسم در دو ساعت
 • ثبت عقد و صدور قباله
 • مدیر سالن
 • مهماندار جهت پذیرایی
 • سرو کیک
 • گل جهت ورود عروس و داماد
 • شمع آرایی نفیس
 • موزیک
 • دف
 • سنتور
محبوب

ارتباط با سالن نشان در شبکه های اجتماعی :